ไม่ควรประมาท

ยังไม่ควรประมาท

ไม่ควรประมาท จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไข้ไวรัสของประเทศไทย ที่มีอัตราเฉลี่ยการติดเชื้อของยอดผู้ป่วยสะสมน้อยลง และมีความคงที่เรื่อยๆนั้นทำให้ภาพรวมในการป้องกันดูดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งในปัจจุบันนั้นมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่ สองพันแปดร้อยสามสิบเก้าคน

และหายป่วยไปแล้วจำนวน สองพันสี่ร้อยสามสิบคน และเสียชีวิตรวมอยู่ที่ห้าสิบคน ซี่งหากนับช่วงเวลาที่ไข้ไวรัสนี้ได้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ก็นับว่าเข้าเป็นเดือนที่สี่แล้ว ซึ่งแต่ละประเทศก็ได้รับผลกระทบกับไปพอสมควร โดยบางประเทศนั้นถึงกับน๊อคไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และในเวลานี้มียอดผู้ป่วยสะสมจากการยืนยันขององค์การอนามัยโลกนั้นอยู่ที่ สองล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบสองราย เสียชีวิตอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันยี่สิบเอ็ดราย ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริการยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนประเทศที่รองลงมาคือประเทศสเปน และอันดับสามคือประเทศอิตาลี ส่วนประเทศฝรั่งเศส และเยอรมนี ไล่ตามมาเป็นลำดับ

โดยในรายของฝั่งเอเชียนั้น ประเทศไทยของเราอยู่ในอันดับที่ห้าสิบหกของโลก ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังไม่สูงหากเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ตอนนี้มีอัตราการติดเชื้อพุ่งกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง โดยประเทศที่ตอนนี้เจออัตราการติดเชื้อสูงขึ้นมานั้น เป็นประเทศสิงค์โปร์  ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศมาเลเซีย ส่วนประเทศในแถบนี้ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตก็คือประเทศเวียดนาม และประเทศลาว 

ส่วนสถานการณ์ของประเทศไทยนั้น เริ่มพบว่ามีประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปรกติกันมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้บริการรถสาธารณะที่อาจจะไม่ได้มีการเว้นระยะห่าง ซึ่งอาจจะทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนี้อีกได้  ดังนั้นทางรัฐบาลจึงได้ออกมาเตือนถึงบุคคลที่มีความจำเป็นต้องออกจากบ้านนั้น

ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ พกเจล กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันโรคต่างๆ ได้อีกด้วย โดยตอนที่มีพระราชกำหนดฉุกเฉินนั้นทางประชาชนก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดี แต่ในช่วงหลังๆ นั้น เริ่มมีการผ่อนคลายกันลงไป

ซึ่งอาจจะทำให้มีความเสี่ยงกันเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามคงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนให้ดูแลตนเองตั้งแต่ในครอบครัว จนถึงการดูแลตัวเองในที่สาธารณะ และการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่น ส่วนการผ่อนปรนที่จะปลดล็อกดาวน์ในสามสิบสองจังหวัดนั้น ยังคงไม่ทำในเร็วนี้แน่นอน เพียงแต่อาจจะมีการผ่อนปรนมาตรการบางประการเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปรกติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการไม่ประมาท

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  gclub casino online มือถือ