คลังเก็บป้ายกำกับ: น้ำเค็มในแม่น้ำท่าจีน

ช่วยเหลือชาวสามพรานจากเหตุการณ์ น้ำเค็มในแม่น้ำท่าจีน 

        มีการเปิดเผยออกมาจากอธิบดีกรมชลประทานถึงปัญหากลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกรที่อยู่ตรงบริเวณอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมว่าในช่วงวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์จนถึงวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2554 ที่ผ่านมานั้น 

กลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกรของอำเภอสามพรานต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการที่น้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำทะเลไหลเข้ามาในแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้น้ำในแม่น้ำท่าจีนนั้นมีค่าความเค็มสูงค่าเกินมาตรฐาน  

     และจากปัญหาดังกล่าวนี้เองที่ทำให้กลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากว่าเมื่อน้ำมีค่าความเค็มสูงไม่สามารถที่จะนำน้ำดังกล่าวนั้นมาใช้ในการลดน้ำให้กับพืชพรรณทางการเกษตรของตนเองได้ซึ่งในขณะนี้กลุ่มที่ได้รับความเสียหายปัญหาปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูงขึ้นนั้นมีกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชผักผลไม้แถวบริเวณริมแม่น้ำท่าจีนรวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่มีการเพาะปลูกดอกกล้วยไม้

      อย่างไรก็ตามเบื้องต้นทางด้านอธิบดีกรมชลประทานนั้นได้ออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ด้วยการนำน้ำมาแจกจ่ายให้กลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกรที่อำเภอสามพรานและยังมีอำเภอบ้านแพ้วของจังหวัดนครปฐมรวมถึงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์น้ำขึ้นสูงในครั้งนี้โดยรถบรรทุกน้ำนั้นมีการแจกจ่ายน้ำให้กับกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 4 คันด้วยกัน

       ซึ่งการขนส่งน้ำในครั้งนี้มีการลำเลียงน้ำไปแจกจ่ายในปริมาณ  2268 ลูกบาศก์เมตร   และแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้นทางด้านอธิบดีกรมชลประทานก็ได้มีการหาแนวทางแก้ไขเอามาไว้แล้วโดยเบื้องต้นนั้นจะมีการติดตั้งเครื่องจักรซึ่งเป็นเครื่องผลักดันน้ำเอาไว้ตรงบริเวณริมคลองและถ้าหากเกิดปรากฏการณ์น้ำท่วมสูงขึ้น  

       เครื่องจักรที่มีการติดตั้งเครื่องนี้ถ้ามีการผลักดันน้ำภายในคลองซึ่งเป็นน้ำจืดเข้าไปในแม่น้ำท่าจีนเพื่อที่จะได้ทำการเจือจางน้ำเค็มให้มีความเข็มที่เจือจางลงพอที่จะสามารถให้เกษตรกรสามารถใช้งามเหล่านั้นในการรดน้ำพืชผลทางการเกษตรของตนเองได้ ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นวิธีการแก้ไขในระยะยาวและในอนาคตถ้ามีปรากฏการณ์น้ำขึ้นสูงขึ้นจากน้ำทะเลนั้นกลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกรจะได้ไม่ต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างในครั้งนี้อีกต่อไป

 

ขอขอบคุณ  ทางเข้า gclub มือถือ   ที่ให้การสนับสนุน