คลังเก็บป้ายกำกับ: การวางแผนสายการผลิต

การวางแผนสายการผลิต

การวางแผนสายการผลิต

 

 

การวางแผนสายการผลิต องค์กรต่างๆที่มีกระบวนการผลิตมากมาย การนำข้อความคิดเห็นเหล่านั้นมาพัฒนาถือเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่างไรก็ตามการสร้างโครงสร้างที่มีกระบวนการผลิตภายในประเทศมีมากมายหลายวิธีมีการแบ่งตามหน้าที่หรือความถนัดต่างๆ ช่างหน่วยงานต่างๆที่มีการวิเคราะห์หรือแก้ไขปัญหารวมถึงทีมช่างที่จะเข้ามาดูแลในกระบวนการต่างๆ

ส่วนที่สำคัญคือผู้บริหารทางด้านการผลิตการวางกลยุทธ์ต่างๆเพื่อทำให้กระบวนการผลิตเกิดความราบรื่นและสร้างขั้นตอนต่างๆเพื่อทำให้บุคคลเหล่านั้นภายในองค์กรมุ่งเน้นไปที่กระบวนการผลิตที่มีทิศทางที่ถูกต้องตามที่มีการวางแผนเอาไว้ มีขั้นตอนต่างๆมากมายเกิดขึ้นเพื่อทำให้กระบวนการผลิตเรานั้นเป็นไปได้อย่างทันท่วงทียกตัวอย่างเช่นการผลิตเสื้อผ้าต่างๆที่พิมพ์ลายออกมาจะต้องมีการตัดเย็บหรือตรวจสอบ

ลักษณะของการทำงานรวมถึงคุณภาพต่างๆในการบรรจุภัณฑ์แม้แต่กระบวนการผลิตเองก็ตามด้านความสะอาดหรือแม้แต่จะเป็นการตรวจสอบคุณภาพหลังจากที่มีการผลิตเรียบร้อยแล้วเหล่านี้เองคือลำดับขั้นต่างๆที่จะมีการแบ่งเป็นขั้นเป็นตอนมีหน้าที่ต่างๆชัดเจน มีแผนกในการตรวจสอบคุณภาพทรัพยากรที่นำมาผลิตรวมถึงการที่จะต้องมีผู้ที่ตรวจสอบคุณภาพหลังจากผลิตไปแล้วก่อนส่งถึงมือลูกค้าเหล่านี้

คือกระบวนการผลิตต่างๆที่จะต้องมีในแต่ละบริษัทด้วยการจัดการ แต่ละแผนกจะต้องมีผู้บริหารที่มีความสามารถในการตัดสินใจรวมทั้งความสามารถในการสั่งการมีความรับผิดชอบในงานต่างๆเพื่อให้ดูแลระบบกระบวนการต่างๆเหล่านี้เองจะทำให้การทำงานมีความเป็นไปอย่างราบรื่น หาผู้ที่ทำงานมีความใส่ใจในการทำงานและสามารถควบคุมทีมงานของตัวเองได้เป็นอย่างดี

จะทำให้โครงการเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและกระบวนการผลิตก็สามารถเป็นงานหลักของบริษัทนี้ไปได้ แต่ละบริษัทที่มีการผลิตสิ่งของต่างๆจำเป็นต้องมีแผนกผลิตอยู่แล้วหรือว่าสายการผลิตสายการผลิตจะเป็นแผนกที่มีบุคลากรเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ต้องมีสายการบังคับบัญชาหรือผู้บริหารที่ชัดเจนเพื่อควบคุมการผลิตต่างๆในการผลิตนี้จะต้องมีการลำดับขั้นแบ่งขั้นแบ่งตอนถือเพิ่มขั้นตอนในการทำงานให้ถูกต้อง

เพื่อสอดคล้องกับการทำงานไม่ว่าจะเป็นการที่มีผู้ตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การทำงานนี้มีคุณภาพแล้วเมื่อเกิดปัญหาจะต้องมีการแก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าผู้ที่เป็นหัวหน้าในงานสายการผลิตจะต้องเข้ามาดูเป็นคนแรกเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ

ในการผลิตว่ามีปัญหาอะไรและสามารถแก้ไขได้หรือไม่หากประธานนั้นใหญ่เกินจะต้องไปที่หัวหน้าแผนกสายการผลิตนั่นก็คือหัวหน้าใหญ่สุดของแผนกนี้เพื่อให้มีการช่วยกันแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามการแบ่งขั้นตอนมีทั้งข้อดีข้อเสีย ข้อดีก็คือสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้และรู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาจะต้องทำอย่างไรใครเป็นคนรับผิดชอบ ข้อเสียคือการมีขั้นตอนหรือมีตำแหน่งชั้นเป็นจำนวนมากจะทำให้มีความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาบางครั้งอาจจะทำให้เสียหายไปถึงสายการผลิตหากมีการแก้ไขปัญหานั้นช้าเกินไปนี่คือข้อดีและข้อเสียต่างๆในกระบวนการต่างๆในสายการผลิต 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ดูบอล