ความต้องการของมนุษย์

การวิเคราะห์ข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของมนุษย์

ความต้องการของมนุษย์ ในปัจจุบันมีบริการรถสาธารณะเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นผลได้มีการนำเทคโนโลยีมาบวกกับความต้องการของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันการศึกษาเหล่านี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์มนุษย์ในปัจจุบันเป็นมนุษย์ที่มีความรวดเร็วในการทำงานมีการกระตือรือร้น

หรือแม้แต่จะเป็นการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้เวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับมนุษย์การที่มีบริการต่างๆเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานจึงทำให้เป็นเรื่องที่ดีมากๆและสามารถเติบโตในธุรกิจนี้ได้อย่างมั่นคงมีบริการมากมายเกิดขึ้นเข้ามาในประเทศไทยยอมลงทุนเพื่อศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์มีการออกกรมธรรม์ต่างๆ

หรือแม้แต่จะเป็นทำให้บริษัทตัวเองขาดกำไรหรือแม้แต่จะขาดทุนเลยก็ได้เพื่อยอมเก็บข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเพราะพฤติกรรมของมนุษย์หรือแม้แต่จะเป็นลักษณะในการใช้งานเองเป็นลักษณะที่สามารถเก็บระยะมากๆจากการสัมภาษณ์เมื่อก่อนการเก็บมนุษย์พฤติกรรมต่างๆเป็นเรื่องที่ยากๆ

เพราะต้องไปสัมภาษณ์ต่างๆมีการจดบันทึกหรือแม้แต่คีย์ข้อมูลลงในคอมจึงทำให้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนขึ้นก็ได้แต่ในปัจจุบันการพัฒนาเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีการเกิดความต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นวิธีต่างๆในการเก็บข้อมูลจึงทำให้เกิดธุรกิจมากมายที่นำข้อมูลเหล่านั้นนำมาสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์บางครั้งคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมโฆษณาเหล่านี้

จึงเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณอยากได้พอดียกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณมีการค้นหาสิ่งของต่างๆใน Google ที่คุณอยากจะได้นั่นคือแก้วน้ำแล้ววันนี้โฆษณาที่เด้งขึ้นมาในแต่ละวันของคุณนั่นก็คือโฆษณาแก้วน้ำของบริษัทต่างๆมากมายหรือแม้แต่จะเป็นแก้วน้ำที่มีลวดลายต่างๆรวมถึงของสะสมเหล่านี้จะเด้งขึ้นมาในหน้าไทม์ไลน์ของคุณ

ให้คุณได้เห็นในตลอดทั้งวันเพื่อเพิ่มความต้องการในการอยากซื้อของของคุณเรานี่เองคือการนำพฤติกรรมของมนุษย์หรือแม้แต่สิ่งที่คุณสนใจนำมาวิเคราะห์และพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆนำมาทำโฆษณาให้มีการขายของธุรกิจเพิ่มมากยิ่งขึ้นข้อมูลของคนที่มีอยู่ในทุกวันนี้ที่เขาเก็บจากการขึ้นรถสาธารณะจะทำให้สามารถบ่งบอกได้ว่ามีการใช้บริการรถสาธารณะในเวลาใดบ้างและในส่วนของช่วงเวลาและสาเหตุที่คนขึ้นจะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นคนมันจะขึ้นรถในช่วงเวลาที่เร่งด่วน

หรือแม้แต่จะเป็นในช่วงเวลาที่ตัวเองรีบมากๆบวกกับสภาวะบรรยากาศที่ร้อนเรานี่เองคือปัจจัยที่ทำให้คนเราเลือกขึ้นรถที่มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนี่คือการเก็บข้อมูลหรือเทคโนโลยีต่างๆที่ทำให้นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์และเพิ่มศักยภาพในการขายของบริษัทต่างๆรวมถึงการนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เว็บคาสิโนสด