วิธีการสร้างความมั่งคั่ง

วิธีการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเอง

วิธีการสร้างความมั่งคั่ง หลายคนเคยได้ยินและเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคั่ง และรู้ถึงประโยชน์ของทฤษฎีตัวนี้ แต่หลายคนที่ทราบถึงทฤษฎีความมั่งคั่งนี้ แต่ไม่สามารถที่จะทำมันได้เพราะไม่เคยรู้วิธี

ดังนั้นหากเราทราบถึงวิธีการที่จะต้องทำมัน เราก็จะสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ด้วยตัวของเราเอง โดยเราจะต้องเริ่มต้นจาก

  1. การสร้างความมั่งคั่ง มันคือการวางแผนอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ที่จะช่วยสร้างความมั่งคั่ง โดยการควบคุมค่าใช้จ่ายและจัดสรรเงินให้กับแผนการเงินของเราทุกแผน รวมถึงการบริหารหนี้ ใช้บัญชีรับจ่ายงบดุลและงบประมาณเป็นตัวช่วย และบริหารเงินสดสำรองฉุกเฉินให้มีสภาพคล่อง เปรียบเสมือนเราทำบัญชีบริษัทให้กับบริษัทชีวิตตัวเราเอง
  2. การปกป้องความมั่งคั่ง โดยการทำประกัน เพราะการวางแผนประกัน จะช่วยชดเชยไม่ให้ความมั่งคั่งของเราลดลงจการขายรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากสิ่งที่เราไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะเรื่องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ซึ่งรวมไปถึงการวางแผนที่จะเกษียณ เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะไม่มีเงินใช้ในยามเกษียณ หรือตอนเราแก่ตัว
  3. การสะสมความมั่งคั่ง ซึ่งข้อนี้เปรียบเสมือนการลงทุน เพราะถ้าเราวางแผนการลงทุนที่ดี จะช่วยเร่งความมั่งคั่งให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งด้วยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องจุดหมายหลังการเกษียณ และการลดภาษีที่จะต้องชำระตามกฎหมายจะทำให้เรามีเงินออมมาลงทุนเพื่อต่อยอดความมั่งคั่ง
  4. การส่งมอบความมั่งคั่ง แน่นอนมันคือการส่งต่อให้กับคนที่เรารัก เพื่อบริหารความมั่งคั่งนี้ต่อไป 

เมื่อเรารู้ถึงวิธีการแล้วเคยคิดกันบ้างไหมว่า มีเงินเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่า มั่งคั่งดี มั่งคั่งแล้ว ซึ่งความเป็นจริงแล้วเราสามารถแบ่งคำตอบได้สองแนวทางดังนี้

คำตอบในเชิงที่เป็นอัตราส่วน โดยการวัดจาก อิสรภาพทางการเงิน นั่นก็คือ เรามีเงินใช้ดำรงชีพตามมาตรฐานชีวิตที่ดีและยอมรับได้ตาม lifestyle ของตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพารายได้จากการทำงาน

ส่วนอีกคำตอบคือ วัดจากตัวเงิน ซึ่งจะคำนวณจากการทำแผนการเกษียณของเรา และใช้สมมติฐานของตัวเอง เพราะคำตอบที่ได้แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน เนื่องจากการใช้ชีวิตหลังเกษียณแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน 

ซึ่งหากจะให้สรุปแล้วนั้น ความมั่งคั่งที่เรากำลังหาอยู่นั้น สิ่งนี้อยู่กับเราตลอดเวลา ซึ่งถ้าเราบริหารความมั่งคั่งผ่านการวางแผนทางการเงินโดยมี ชุดความคิด หรือกรอบ ที่ถูกต้อง และติดยึดกับความฉลาดรู้ทางการเงิน เราจะมีความมั่นใจและมีความรู้สึกเหมือนพบ ความมั่งคั่งอยู่แล้ว ตลอดเวลาที่เรากำลังเดินทางค้นหาความมั่งคั่งนี้

 

ขอขอบคุณ  ดาวน์โหลด Gclub  ที่ให้การสนับสนุน