คลังเก็บผู้เขียน: admin

การจัดการโครงสร้างองค์กร

มีโครงสร้างขององค์กรมากมายเกิดขึ้นในปัจจุบันและไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากองค์กรต่างๆประกอบด้วยผู้คนมากมายหรือความคิดมากมายที่เข้ามารวมกันในองค์กรเดียวกัน ในด้านความสามารถเฉพาะทางรวมถึงความถนัดทางด้านสิ่งต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์การใช้บุคคลต่างๆที่นำมาใช้งานให้ตรงกับสิ่งที่เขาถนัดไม่ว่าจะเป็นงานชั่วคราวหรืองานที่ต้องทำเป็นหลัก การแบ่งกลุ่มหรือการทำสิ่งที่ผู้คนมากมายมีความถนัดถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากหากมีความสัมพันธ์ที่ดีในบริษัทจะทำให้การทำงานมีบรรยากาศที่น่าทำงาน สิ่งเหล่านี้เองจึงมีความสำคัญของความสัมพันธ์ภายในองค์กรและสมาชิกต่างๆ

ภายในองค์กร เพื่อให้ทุกคนในองค์กรทำงานตามจุดมุ่งหมายเดียวกันสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญว่าใครต้องทำงานสิ่งใดเป็นหลักและบุคคลเหล่านั้นประสานงานเพื่อให้การทำงานราบรื่นจำเป็นต้องใช้บุคลากรมากมายที่มีความถนัดในงานนั้นๆรวมถึง บุคคลที่มีความถนัดในการประสานงานหรือนำงานเหล่านั้นสานต่อวางแผนงานได้เป็นอย่างดี คนที่ทำงานต่างๆต้องรู้งานตัวเองว่าต้องทำอะไรรวมถึงจุดเป้าหมายสูงสุดของแผนกหรือสาขาอื่นที่รับผิดชอบ

การวางตัวแบ่งงานความสัมพันธ์ต่างๆเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากของสมาชิกในองค์กรนั้นๆในส่วนนี้จะต้องมีผู้ที่จัดการระบบต่างๆในความสัมพันธ์ นี่เองคือความหมายของการสร้างโครงสร้างของงานที่ได้รับผิดชอบที่ต้องมีผู้ที่ทำในงานที่ตนเองถนัดหรือเป็นผู้ที่ประสานงานอยู่ตลอดเวลา

เพื่อให้งานดำเนินไปได้โดยบรรลุเป้าหมายเดียวกันการทำงานอย่างนี้ไม่ง่ายเลยที่จะมีการแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่นั่นคือโครงสร้างขององค์ที่ไม่มีแบบแผนคือการกระจายงานต่างๆ โดยให้ผู้ที่ถนัดงานนั้นทำและรับผิดชอบกับงานที่ตัวเองทำอย่างที่ 2 นั่นก็คือ การวางระบบอย่างมีแบบแผนวางแผนอย่างชัดเจนว่าใครทำงานอะไรอยู่ตำแหน่งอะไรมีความรับผิดชอบอย่างไร

รวมถึงงานเหล่านั้นจะนำมาถูกรวบรวมโดยใครและเป้าหมายที่ได้รับ สมาชิกต่างๆจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจนว่าเป็นการทำงานในลักษณะใดจึงจะสามารถระบุผู้ที่ทำงานหรือกฎเกณฑ์ต่างๆให้รู้หน้าที่ของสิ่งต่างๆในองค์กรได้เพราะสิ่งต่างๆในองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีรูปแบบที่เป็นสูตรสำเร็จ

และปัจจุบันจึงมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาภายในองค์กรที่ได้รับงานของคนนั้นๆ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตัวเองเพิ่มมากขึ้นรู้หน้าที่ในการทำงานจะทำให้การทำงานเหล่านั้นเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถสมาชิกในองค์กรจึงมีความสำคัญอย่างมากในการทำงานของตัวเองให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กรนี่คือการวางโครงสร้างขององค์กรและการจัดการภายในองค์กรที่ถูกต้อง 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ufabet

จับมือแบบไหนที่เรียกว่าทักทายอย่างเป็นมิตร

การจับมือ เป็นวัฒนธรรมการทักทายและอำลาของชาวต่างชาติ แต่กลับเป็นที่นิยมในหลายประเทศที่มีอารยะด้วยเพราะว่า ประเทศเหล่านี้จะต้องติดต่อคบค้าสมาคมกับชาวต่างชาติบ่อยครั้งจึงซึมซับวัฒนธรรมเหล่านี้ไปใช้ด้วย แต่การที่เราจะจับมือกับใครแบบสุ่มสี่สุ่มห้าโดยไม่รู้ความหมายที่แท้จริงก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป

ลักษณะของการจับมือทักทายมีหลายรูปแบบซึ่งแสดงถึงอารมณ์และความต้องการของผู้ที่กำลังจะทักทาย โดยส่วนมากเมื่อมีการจับมือจะต้องมีการเขย่ามือไปด้วย ไม่ได้เขย่าเพื่อเล่นสนุกแต่เป็นรูปแบบหนึ่งที่ส่วนใหญ่เขาทำกัน ซึ่งตรงกันข้ามกับการจับมือที่นิ่งๆ จับเฉยๆ นุ่มนวล มันแสดงถึงความเกรงกลัวและอ่อนแอของผู้จับมือ ดังนั้นอย่าแสดงความอ่อนแอในลักษณะนี้ผ่านการจับมือเป็นอันขาด อีกรูปแบบหนึ่งคือการจับมือที่แสดงออกถึงความก้าวร้าว แสดงออกมาผ่านการบีบมือฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็ระวังจะโดนสวนหมัดโดยไม่ทันตั้งตัว

ลักษณะการวางมือก็เป็นนัยหนึ่งของการจับมือ โดยถ้าจับมือโดยพยายามวางมือให้โน้มลงมาจับกับอีกฝ่ายลักษณะเช่นนี้แสดงถึงผู้ที่กำลังถูกจับมืออยู่ในฐานะที่ด้อยกว่าหรือมีอำนาจที่น้อยกว่า ดังนั้นควรจับมือให้อยู่ในรับเดียวกัน อีกอย่างสามารถเอาไว้สังเกตได้ด้วยว่าคนที่กำลังเข้ามาทักทายเรา เข้าหาเราแบบมิตรหรือศัตรูผ่านการจับมือ ไม่ใช่ว่าใครเดินมาจับมือก็ถือว่ามาดีไปซะทุกคน

ระวังให้ดีถ้าคุณจะจับมือกับคนที่เจอกันเป็นครั้งแรก วัฒนธรรมนี้ต่างจากการไหว้แบบไทยที่ไม่ว่าจะเดินเจอใครก็ตามสามารถไหว้ได้ทุกคน ซึ่งสำหรับชาวต่างชาติแล้วการจับมือกับคนแปลกหน้า คนที่ถูกจับมือต้องรู้ตัวก่อน เขาถึงจะยอมรับการทักทายด้วยการจับมือ แต่ถ้าอยู่ดีๆคุณเดินเข้าไปแล้วคว้ามือใครก็ไม่รู้ขึ้นมาจับเลย คุณอาจจะถูกปฏิเสธหรือแสดงความโกรธออกมาก็เป็นได้ 

ระยะห่างในขณะที่กำลังจับมือก็สามารถสื่อถึงอะไรบางอย่างได้ด้วย บางคนยื่นแขนออกมายาวๆและใช้การโน้มตัวลงมาเพื่อทำการจับมือ ไม่ใช่เพราะเขาอยากยืดแขนออกมาเฉยๆแต่มันสื่อว่า “อย่าล่วงล้ำมาในอาณาเขตของเราเด็ดขาด”

เห็นไหมว่า การจับมือมันสื่อความหมายได้หลายอย่าง คุณสามารถใช้อ่านคนที่กำลังจะเข้ามาหาและในขณะเดียวกันก็สามารถใช้เพื่อส่งสัญญาณให้กับคนที่เรากำลังจะเข้าทักทายได้อีกด้วย เมื่อไหร่ที่เราต้องใช้การทักทายและอำลาแบบนี้ลองฝึกและใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ จะได้ทักทายได้อย่างสนิทใจ

หากสถานการณ์โควิดไม่ดีขึ้น อาจมีผู้ป่วยติดไข้โควิดถึง 16.7 ล้านคน

จากผลพิษไข้โควิด19 ที่มีการกระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลกนั้น ปัจจุบัน มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตัวนี้แล้วถึงสามสิบหกประเทศ ประกอบไปด้วย จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินเดีย อิหร่าน มาเลเซีย ออสเตรเลีย เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อียิปต์ อิสราเอล รัสเซีย ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม กัมพูชา โครเอเชีย โอมาน คูเวต บาห์เรน อิรัก ฟินแลนด์ อัฟกานิสถาน ศรีลังกา เนปาล เลบานอน สวีเดน สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ เสปน และอังกฤษ

ซึ่งแต่ละประเทศก็มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่างๆ กันไป ตามนโยบายของแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการปิดประเทศ ปิดสถานที่สำคัญต่างๆ เช่นการปิดโรงเรียน มหาวิทยาลัย ยกเลิกพิธีกรรมทางศาสนา ยกเลิกกิจกรรมทางด้านกีฬา และการแสดงสินค้า เพื่อมีความพยายามในการควบคุมโรค อย่างไรก็ตามจากข่าวที่ออกมาเรื่อยของแต่ละประเทศนั้น ยังคงพบว่า ยังมีการแพร่ระบายและกระจายเชื้อไข้ไวรัสนี้ออกไปเรื่อยๆ

ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งยังมีคนที่ไม่ทำตามนโยบายและแผนการตามที่รัฐบาลของประเทศตัวเองได้ขอร้อง จึงเป็นเหตุให้สำนักงานวิจัยนี้โดยตรง ได้ลองนำเทคนิคการคำนวณการคาดระบาดของไข้โควิดเข้ามาทดสอบและคำนวณตัวเลขคร่าวๆ โดยพิจารณาจากความสามารถในการแพร่เชื้อจากผู้ติดเชื้อไปสู่คนอื่นๆ ซึ่งการเปรียบเทียบนั้นถูกแบ่งออกเป็นสามสถานการณ์คือ

หนึ่ง สถานการณ์ที่รุนแรงที่สุดที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ และเกิดการแพร่ระบาดแบบรุนแรง ระลอกเดียว โดยใช้อัตราส่วน 1 คนแพร่เชื้อ 2.2 คน และคำนวณจนถึงเดือนสิงหาคมนั้น จะมีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้นถึง 16.7 ล้านคนทีเดียว

สอง หากการควบคุมโรคนี้สามารถชะลอการระบาดได้พอสมควร และได้รับความร่วมมือที่ดีจากประชาชน จะทำให้มีอัตราการติดเชื้อที่ลดลงมา และจะทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดนี้อยู่ที่ประมาณ 3.3 ล้านคน

สาม หากสถานการณ์นั้นควบคุมได้ดีนั้น จะทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อลดลงเรื่อยๆ และจะมีการรักษาประกอบร่วมไปด้วย ซึ่งในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้จะทำให้สถานการณ์ควบคุมโรค และจะมีผู้ป่วยที่ติดเชื้ออยู่แค่ 9,000 คน เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นอัตราตัวเลขที่มีความเป็นไปได้สูง แต่สุดท้ายแล้วนั้น สำนักวิจัยโรคไข้โควิด19 นี้

ได้ทำการคำนวณ จากสถิติ และผลวิจัยเท่านั้น ซึ่งไม่อาจยืนยันได้ว่าจะเป็นจริงตามที่ได้มีผลคำนวณออกมา ดังนั้นสุดท้ายแล้ว ตัวเราทุกๆคน คงต้องช่วยกันป้องกัน และระมัดระวังไม่ให้มีการแพร่กระจายไปมากกว่านี้ เพราะถ้าขืนทุกคนยังไม่ช่วยกันนั้น อาจจะทำให้ตัวเลขในสถานการณ์ที่หนึ่งที่มีภาวะรุนแรง อาจเป็นตัวเลข 16.7 ล้านคนตามที่ได้คำนวณออกมาจริงๆ ก็เป็นไปได้

การกระจายอำนาจต้องมองภาพรวมเป็นหลัก

การกระจายอำนาจในการตัดสินใจต่างๆจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นรูปแบบ โอกาสมอบหน้าที่ให้กับแผนกต่างๆในสาขาต่างๆหัวหน้างานต่างๆ

ในการตัดสินใจจะทำให้งานสามารถเดินไปได้อย่างรวดเร็ว นี่เองคือข้อดีของการกระจายอำนาจไปสู่ส่วนต่างๆจะทำให้บริษัทสามารถเดินไปได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการพัฒนาองค์กรหรือโครงสร้างขององค์กรเป็นจำนวนมากผู้บริหารระดับสูง ไม่มีความจำเป็นจะต้องบริหารในทุกๆหน่วยงานหรือทุกๆคนการกระจายอำนาจไปสู่ผู้คนที่มีใต้บังคับบัญชาจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างไร เพราะว่าจะสามารถนำให้บริษัทมีศักยภาพมากพอในการทำงาน องค์กรที่ไม่มีการกระจายอำนาจจะทำให้องค์กรเหล่านั้นตัดสินใจค่อนข้างยากเพราะว่ามีความล่าช้าในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการเสนอโครงการต่างๆขึ้นไปเพื่อพัฒนาองค์กรตัวเอง

รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทก็เป็นไปได้ด้วยเรื่องที่ลำบากเพราะว่าหัวหน้าต่างๆไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองในเรื่องราวต่างๆ นี่เองคือข้อเสียของการที่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่เดียว ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ยากมากๆและแต่ละคนค่อนข้างทำงานได้ลำบากแต่ถ้าหาก มีการกระจายอำนาจสู่ทุกส่วนผู้บริหารจะไม่จำเป็นต้องตัดสินใจเพียงคนเดียวจะสามารถให้หัวหน้างานนั้นๆ

ที่มีความถนัดเฉพาะทาง หรือชำนาญในงานต่างๆสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทปัจจัยต่างๆที่จะทำให้ผู้คนเหล่านั้นหรือว่าผู้บริหารกระจายอำนาจลงมาในส่วนข้างล่างและคือ การที่ผู้ที่อยู่หน้างานหรือหัวหน้างานต่างๆต้องอธิบายสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือความซับซ้อนในการทำงาน

ให้ผู้บริหารได้รับรู้ว่ามีปัญหาในส่วนใดและในแต่ละวันจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาอะไรบ้างในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้ผู้บริหารเหล่านั้นตัดสินใจได้ว่าจะกระจายความรับผิดชอบในส่วนต่างๆหรือเปล่าเพราะ มีความยากลำบากเช่นกันของผู้บริหารว่าถ้าหากกระจายไปแล้วอำนาจนั้นก็ไปอยู่กับคนที่มีความรู้ความสามารถหรือเปล่าถ้าหากมีการตัดสินใจผิดพลาดบ่อย จะทำให้บริหารงานผิดพลาดและในหน่วยงานต่างๆ

ก็ลดศักยภาพในการทำงานจึงจำเป็นต้องดูให้ดีว่าคนที่ได้รับอำนาจในการบริหารไปมีประสบการณ์หรือว่าความชำนาญในงานนั้นหรือไม่ ในส่วนนี้เองยิ่งโดยเฉพาะบริษัทที่ใหญ่มีคนจำนวนมากหากไม่สามารถกระจายอำนาจได้ก็ไม่สามารถควบคุมคนในทุกๆหน่วยงานได้เพราะว่าไม่สามารถมองได้อย่างทั่วถึง การแก้ไขปัญหาก็ค่อนข้างลำบากและควบคุมคนไม่อยู่นี่เองจึงเป็นความสำคัญของการกระจายอำนาจไปสู่ส่วนต่างๆหากพิจารณาแล้วว่า มีความจำเป็นจริงๆว่าต้องส่งต่ออำนาจไปในส่วนงานต่างๆก็วางแผนในการทำงานให้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารโดยตรงเพื่อจะได้ดูองค์ประกอบรวมของบริษัทอยู่ตลอด

อาชีพที่หน้าลงทุนและหน้าสนใจ

ซึ่งด้วยว่าที่ยุคนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องและก็ต้องมีธุรกิจใหม่ๆนั้นเกิดขึ้นมากมายและก็มีหลายๆคนนั้น

ที่อยากจะออกจากงานเพื่อที่จะไปเปิดตลาดที่เรานั้นต้องการที่จะทำกันแต่ด้วยว่าไม่รู้ว่าเรานั้นจะทำอะไรเพราะว่าบางครั้งการที่เรานั้นทำงานประจำนั้นเป็นสิ่งที่เรานั้นรู้สึกว่าเรานั้นมีความที่จะหน้าเบื่ออย่างมากและเรานั้นต้องการที่จะเปิดเป็นธุรกิจเป็นของตัวเองกันและด้วยว่าเดี่ยวการที่เรานั้นจะเปิดทำอะไรสักอย่างนั้น

เราก็ต้องการที่สิ่งที่เรานั้นทำเพื่อที่จะมีความมั่นคงและยั่งยืนแต่ว่าเมือก่อนนั้นเคยมีการที่จะลงขายอะไรนั้นได้กำไรเป็นกอกเป็นกำแต่ว่าด้วยธุรกิจแบบนั้นเป็นเรื่องที่นานแล้วส่วนตอนนี้เป็นธุรกิจใหม่ๆที่เรานั้นจะไปไปทำกัน 

    และในแต่ละปีนั้นมีอาชีพที่ใหม่นั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ที่เรานั้นคิดว่าหน้าสนใจ และบางอาชีพนั้นก็เป็นอาชีพที่เก่าๆ ทีมีความนิยมนั้นลดน้อยลงไปส่วนอาชีพที่เคยทำรายได้ให้แก่เรานั้นมากมายก็ทำได้น้อยลง ส่วนอาชีพที่ไม่คิดว่าจะทำรายได้ให้เรานั้นมากกลับมีรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยก็ว่าได้  ดังนั้นเรามาดูสิว่ามีอาชีพอะไรบ้างที่สร้างรายได้และเรานั้นสามารถที่จะลาออกจากงานประจำหรือว่าเรานั้นจะรับเป็นนอกหรือว่างานเสริมนั้นได้มีอะไรบ้าง 

  • ช่างแต่งหน้า  เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เรานั้นต้องให้ความหน้าสนใจอย่างมากเพราะว่าอย่างเช่นงานรับปริญญา   งานแต่งงาน หรือว่างานอะไรก็ได้แต่ที่เขานั้นต้องการช่างแต่หน้า แต่ว่างานนี้เรานั้นต้องใช้ความสามารถหรือว่าทักษะนั้นพอสมควรส่วนงานนั้นเราต้องนัดล่วงหน้าและเรานั้นสามารถที่เลือกงานหรือว่าไม่รับงานนั้นก็ได้  แต่ว่าเป็นอีกอาชีพที่หน้าสนใจอบย่างเพราะว่าเรานั้นแต่งหน้านั้นแค่ไม่มีชั่วโมงเรานั้นก็จะได้รับเงินในราคาหลักพันเลยนะค่ะ
  • ช่างถ่ายภาพ อันนี้ก็เป็นอีกอาชีพที่สร้างรายไดให้เรานั้นได้เพราะว่าเรานั้นสามารถที่จะเลือกในการที่เรานั้นจะรับงานนั้นหรือไม่  เพราะว่านอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นงานรับปริญญา งานแต่งงานบวชหรือว่างานอะไรที่เรานั้นต้องถ่างรูปเรานั้นสามารถที่จะเลือกในการรับงานนั้นเพียงแค่เรานั้นถ่ายรูปและไปตบแต่งรูปนั้นสักเล็กน้อยจากนั้นเราก็นำไปล้าง

เพื่อที่จะให้กับคนที่จ้างเรามาเพียงแค่ส่วนในเรื่องของการถ่านรูปนั้นอยู่ที่เรานั้นตกลงว่าเรานั้นต้องการที่จะถ่ายแบบไหน  ถ่ายแค่ครึ่งวันหรือว่าจะถ่ายทั้งวันและช่างภาพนั้นสามารถที่จะเอาภาพนั้นไปลงขายตามเว็บต่างนั้นได้อีกด้วยให้เรานั้นเก็บเอาไว้พิจารณา 

สาเหตุการเกิดวิกฤตฟองสบู่แตกปี 40

ฟองสบู่ในปี 40 เกิดขึ้นได้ยังไงของประเทศไทยเพราะว่าทางด้านเศรษฐกิจถือว่าเป็นปัญหาหนักมากๆจนทำให้ธุรกิจหลายธุรกิจต้องปิดตัวลงหรือแม้แต่บริษัทไฟแนนซ์เองก็ปิดตัวลงหลายที่เช่นเดียวกัน

ปัญหานี้เกิดขึ้นมามากกว่า 20 ปีแต่ยังมีคนพูดถึงอยู่ตลอดเวลามีไหมข้างในบทเรียนต่างๆนั้นเป็นเพราะว่าเป็นเหตุการณ์และสิ่งที่ทำให้คนไทยได้เรียนรู้ถึงสภาวะของเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเพียงแค่การควบคุมค่าเงินต่างๆเหตุการณ์นี้ถ้าหากจะย้อนกลับไป 20 ปีเริ่มต้นที่นะตอนนั้นเศรษฐกิจขอแถบญี่ปุ่นมีความเจริญเป็นอย่างมากทำให้มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยถือว่าเป็นอันดับต้นๆในการลงทุนเพราะเป็นประเทศที่เล็กและยังมีการพัฒนาไม่มากนะของทางเทคโนโลยีต่างๆ

จึงทำให้นักลงทุนต่างๆมีความสนใจอย่างมากในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยต่อมาเมื่อมีการลงทุนในประเทศไทยเป็นอย่างมากแล้วจึงทำให้ประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีเม็ดเงินจำนวนมากในขณะเดียวกันทำให้ค่าเงินไทยแข็งตัวอัตราแลกเปลี่ยนณตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 25 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเป็นตัวเงินที่ต่ำมากๆถ้าเทียบกับปัจจุบันที่อยู่ในราคา 30 บาทหรือ 29 บาท

แล้วแต่ช่วงเวลาต่างๆในช่วงเวลานี้เองที่ค่าเงินของประเทศไทยมีมูลค่าสูงมากจึงทำให้นักลงทุนต่างๆมีการเก็บเงินเหล่านั้นไว้เก็งกำไรบวกกลับมีการลงทุนด้านธุรกิจในประเทศไทยเป็นจำนวนมากชาวต่างชาติต่างนำเม็ดเงินต่างๆมาลงทุนในสถานที่ที่เราได้มีการจัดเตรียมไว้ให้ จึงทำให้เรามีความเชื่อมั่นในค่าเงินของตัวเองเป็นอย่างมากและรวมถึงมีการเปิดเสรีทางด้านการเงินน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ฟองสบู่แตกเพราะเมื่อเปิดเสรีแล้วคนไทยหลายคนไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือจะเป็นคนที่กู้มาเพื่อใช้จ่ายต่างๆ

เห็นโอกาสหน้าตรงนี้จึงทำให้เกิดการกู้เป็นอย่างมากจากธนาคารต่างชาติน่าจะเป็นเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าในประเทศไทยกว่าเท่าตัวเมื่อมีการกู้เป็นจำนวนมากจึงทำให้มีการเกิดความกังวลของเจ้าหนี้ของเราแต่ณขณะนั้นแบงค์ชาติได้มีการประกาศว่าค่าเงินไทยยังอยู่ที่ 25 บาท  ต่อ 1 ดอลลาร์

ซึ่งจริงๆแล้วค่าเงินมีอัตราที่สูงกว่านั้น  จึงทำให้ชาวต่างชาติหลายคนมีการเห็นโอกาสในการลงทุนจึงทำให้เกิดการกักตุนเม็ดเงินของประเทศไทยหรือไม่เงินบาทเป็นจำนวนมาก

เพราะเห็นโอกาสว่าราคานี้เป็นราคาที่ไม่จริง แต่เมื่อนำไปขายในตลาดอื่นๆค่าเงินจริงๆจะถูกสะท้อนกลับมาต่อมาเป็นเงินไทยมีการขาดแคลนเป็นจำนวนมากนักลงทุนที่ปล่อยเงินกู้มีความกังวลจึงมีการเรียกเก็บเงินกลับ ได้ขนาดนั้นจึงทำให้มีการลอยตัวค่าเงินบาทค่าเงินที่แท้จริงของเงินบาทจึงแสดงผลออกมาจากคนที่เคยเป็นหนี้ 25 บาทนะตอนนี้ต้องจ่ายหนี้ถึง 45 บาทนั่นทำให้ธุรกิจหลายธุรกิจต้องปิดตัวลงและแบงค์ต่างๆหรือว่าจะเป็นไฟแนนซ์ต่างๆต้องปิดตัวลงเพราะไม่มีการเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ นี่คือเหตุการณ์ในปี 40 ที่เกิดสภาวะฟองสบู่แตกทำให้ธุรกิจหลายธุรกิจไม่สามารถอยู่รอดจนถึงณปัจจุบันได้ 

ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์

ในสมัยก่อนหากย้อนไปเมื่อราวๆ 50ปีที่แล้ว

หากเราเดินทางไปท่องเที่ยวไกลๆและหากเรานั่งเครื่องบินหรือนั่งรถไฟในการเดินทางไปเที่ยวจังหวัดนั้นๆอย่างเช่นเราอยู่กรุงเทพอยากไปเที่ยวที่เชียงใหม่ หากเรานั่งเครื่องบินไปเมื่อไปถึงที่นั่นหากเราจะต้องเดินทางไปไหน เราจะต้องเหมารถเช่าบ้านที่มักจะจอดรถรอติดป้ายรับเหมาไปทุกที่ซึ่งเขาจะเป็นคนขับให้เรานั่งและการเช่าเหมาก็เป็นการทำสัญญากันวันต่อวัน ซึ่งหากตกลงเรื่องราคากันไม่ได้ก็ไม่ได้เช่า

และการเดินทางเที่ยวในจังหวัดนั้นๆก็กลายเป็นว่าเราร้องนั่งรถโดยสารของที่นั่นแทน ซึ่งทำให้เราที่เป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเที่ยวพักผ่อนไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร 

 

แต่หากใครอยากจะมีรถขับเป็นของตัวเองก็จะต้องขับรถของตัวเองไปเองซึ่งต้องเดินทางไปกันตั้งแต่กรุงเทพจนถึงเชียงใหม่ เป็นระยะทางที่ยาวไกลมากซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางได้เพราะคนขับมักจะง่วงและเพลียจากการเดินทาง ดังนั้นตอนนี้จึงมีธุรกิจที่เขามาช่วยปัญหาด้านนี้นั่นก็คือธุรกิจให้บริการเช่ารถสำหรับคนที่มีความจำเป็นต้องใช้รถและไม่มีรถใช้งานเดิมทีเป็นกิจการที่เปิดเพื่อเช่าเป็นรายชั่วโมงเท่านั้น

อาจจะมีการให้เช่าระยะยาวก็มักจะไม่ให้เกินอาทิตย์ต่อการเช่าหนึ่งครั้งเพราะเกรงว่าคนเช่ารถจะขโมยรถหนีหายไปแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปผู้ประกอบการรถยนต์จึงเริ่มหันมาจับธุรกิจนี้กันมากขึ้น ด้วยการเปิดขายรถแบบขายขาดไปเลย หรือหากใครไม่อยากซื้อขาดก็สามารถซื้อแบบเช่าซื้อได้

ซึ่งมันก็เหมือนกับผู้ที่ซื้อรถเอารถมาใช้งานที่บ้านเหมือนเป็นรถของตัวเองเลย แต่มีเงื่อนไขเพิ่มด้วยการที่ผู้ที่เช่าซื้อรถสามารถนำรถคันนี้ไปเคลมกับทางศูนย์รถยนต์แล้วจะได้ราคาในราคาพิเศษ ซึ่งธุรกิจนี้ต่างประเทศมีการเปิดให้บริการมานานแล้ว โดยส่วนมากที่ต่างประเทศมักจะใช้งานรถกันประมาณ 3 ปีก็มักจะเปลี่ยนรถคันใหม่กันแล้วทำให้ประเทศเหล่านั้น จะไม่ค่อยพบปัญหารถมีควันดำด้วย

ซึ่งการเช่าซื้อรถนี้หากเราไม่เปลี่ยนรถจะใช้รถคันนี้ไปเรื่อยๆก็ได้และเมื่อเราส่งเงินครบทุกงวดทางบริษัทก็จะโอนชื่อเจ้าของรถมาเป็นชื่อของเรา แต่หากเราต้องการเปลี่ยนรถก็สามารถเปลี่ยนได้ตลอดไม่ได้มีการกำหนดปีขอเพียงใช้รถให้ครบปีก็สามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนรถได้

ธุรกิจนี้กำลังเป็นที่นิยมให้คนใช้บริการแบบเช่าซื้อกันมากโดยเฉพาะหน่วยงานที่ขณะนี้มีการใช้นโยบายเช่าซื้อรถมาไว้ใช้งานเต็ม 100 % แล้วส่วนประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับสามสิบกว่าเปอร์เซ็นและมีแนวโน้มจะขยายตัวสูงขึ้น

ธุรกิจขายกล้วยทอด

การทำธุรกิจขายกล้วยทอดมีดังนี้

เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกล้วยทอดซึ่งส่วนใหญ่ร้านค้าจะเป็นแค่ร้านเพิ่งหมาแหงนมีเพียงเตาถ่านและกระทะสำหรับใส่น้ำมันเอาไว้ทอดกล้วยก็สามารถที่จะเป็นร้านขายกล้วยทอดได้แล้ววัตถุที่นำมาใช้ก็มีแค่เพียงแป้งน้ำตาลแล้วก็กล้วยเท่านั้น ซึ่งถือว่าต้นทุนไม่ได้ลงทุนอะไรมากเลย

แต่ได้กำไรมหาศาลจากการขายกล้วยทอดโดยร้านขายกล้วยทอดส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่ตรงริมถนนหรือข้างถนนโดยส่วนใหญ่ที่นำมาทอดก็จะเป็นการนำมาจากสวนของตัวเองขอบปลุกในปริมาณมากเมื่อเหลือแล้วไม่รู้จะนำไปทำอะไรประชาชนส่วนใหญ่ก็มักจะนำมาทำเป็นกล้วยทอดเพื่อนำมาจำหน่ายซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นจนมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวกันแล้วหลายราย          

 ฉันชื่อหรือไม่ว่าขนมกล้วยทอดที่วิธีการแค่เพียงนำน้ำมันใส่กระทะรอให้ร้อนระหว่างนี้

ก็เตรียมความพร้อมด้วยการเตรียมแป้งทอดซึ่งก็มีแค่แป้งน้ำน้ำตาลและเกลือเล็กน้อยหลังจากนั้นก็หันกล้วยเป็นชิ้นชิ้นใส่ลงไปแล้วนำมาทอดจะมีผู้คนต่างพากันซื้อกันเยอะแยะมากมายและราคากล้วยทอดก็ไม่ได้ถูกเลยสักนิดจากที่เคยซื้อกินตกชิ้นละเกือบ 2 บาทเลยด้วยซ้ำและยังมีบังคับว่าต้องซื้อขั้นต่ำ 20 บาท

ถึงจะขายอีกด้วยซึ่งร้านขายกล้วยทอดนอกจากชาวบ้านจะมีการตั้งแผงขายตามริมถนนแล้วแล้วจะยังพบเห็นร้านขายกล้วยทอด ได้ตามปั๊มปั๊มน้ำมันเกือบทุกปั๊มเพราะคนส่วนใหญ่ที่ขับรถมาเมื่อแวะเข้ามาในปั๊มก็มักจะหาอะไรกินและหนึ่งในนั้นก็คือกล้วยทอดที่สามารถกินง่ายขับรถไปแล้วจับใส่ปากกินได้ง่ายง่ายไม่ต้องเสียเวลาใส่ชามอะไรให้ยุ่งยากและสำคัญเรายังเคยเห็นคนนำกล้วยทอดมาขายตามสี่แยกไฟแดงต่างๆ

ซึ่งจะขายได้ราคาดีนั่นก็เพราะว่ากล้วยทอดเป็นขนมที่กินง่ายหาซื้อกินได้ง่ายและเมื่อกินไปแล้วก็อร่อยถูกปากจึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่มักจะซื้อกินเวลาที่ต้องขับรถหรือว่าหิวมากๆและนั่นคือสิ่งที่ทำให้กล้วยทอดขายดีกลายเป็นธุรกิจที่แม้แต่ชาวบ้านก็นำมาเป็นรายได้ได้

ซึ่งกำไรในการขายกล้วยทอด ซึ่งบางร้านอาจได้กำไร 500 บาทถึง 1000 บาทต่อวันเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นการได้กำไรที่สูงมากจากการแค่เพียงนำกล้วยลงมาทอดในกระทะเท่านั้นดังนั้นอาชีพอะไรก็แล้วแต่เราไม่ควรดูถูกว่าจะได้เงินน้อยเพราะอย่างแค่การนำกล้วยมาทอดก็ยังสามารถสร้างรายได้จำนวนมหาศาลได้เลย      

 

ธุรกิจขายเจลน้ำหอมสร้างรายได้มหาศาล

ขายเจลน้ำหอมรายได้เสริมที่ทำกำไรได้มาก

สำหรับใครนั้นที่กำลังมองมาหารายได้เสริมจากงานประจำที่เวลาไปทำหรือว่าขายของนั้นไม่กระทบกับงานประจำและสามารถขายได้แบบว่าตั้งร้านง่ายและไม่ยุ้งยากของที่ขายนั้นต้องไม่เน่าและเสียและสามารถเอามาใช้งานได้หรือว่าซื้อไปแล้วก็คุ้มค่ากับราคาที่เรานั้นเลือกซื้อ และการขายนั้นไม่ยุ่งยาก

 

วันนี้เราจะมาการทำเจลน้ำหอมขายกันค่ะ

สำหรับคนที่อยากหารายได้เสริมและไม่ต้องยุ้งยากอะไรมากเมื่อเรานั้นมีเวลาหลังจากที่เรานั้นทำงานประจำเราก็สามารถมาขายของได้หรือว่าเอาวันหยุดของเรานั้นมาขายก็ได้เพื่อที่เรานั้นจะได้หารายได้เสริมหรือว่าเรานั้นอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพื่อว่าวันหนึ่งเรานั้นเบื่อจากงานประจำเราก็ยึดหลักการขายของเลยเพราะว่าถ้าเรานั้นดูแล้วว่าไปรอดนั้นเราก็อาจจะลาออกจากงานประจำแล้วหันมาขายเจลน้ำหอมกันก็ได้ซึ่งเรานั้นเดินไปตามตลาดนัดแล้วเห็นมีคุณน้าท่านหนึ่งขายอะไรก็ไม่รู้แต่น่ารกมากเพราะว่ามีเหมือนรูปตุ๊กตาขวดโหลแก้วนั้นวางเยอะมากที่แลกที่เรานั้นเห็นเรานกว่าเป็นการขายชาไข่มุกแต่ที่ไหนได้เป็นเจลน้ำหอมที่ตอนนี้เป็นที่นิยมกันอย่างมาก

ซึ่งคนขายนั้นเป็นคุณป้าท่านหนึ่งที่ทำงานประจำอยู่แล้วแต่ว่าอยากหารายได้เสริมวันนั้นเทอเดินไปเที่ยวที่ตลาดแห่งหนึ่งเราท่านเห็นอะไรแปลกๆเดินเข้าดูในขณะที่คุณป้านั้นเดินเข้าดูกลับได้กลิ่นหอมต่างๆก็คิดในใจว่าคงเป็นร้านน้ำหอมอะไรเป็นแบบแต่พอรองเดินเข้าไปกลับเป็นรูปเป็นเมล็ดเหมือนชาข่มุกจากนั้นก็เลยถามคนขายว่าอะไรซึ่งคนขายนั้นก็บอกว่ามันคือเจลน้ำหอมที่ปรับอากาศซึ่งมีรูปแบบที่น่ารักและมีหลายราคา

ซึ่งคุณป้านั้นก็ได้เลือกซื้อมาอันหนึ่งแล้วเอามาวางไว้ในห้องซึ่งคุณป้านั้นก็บอกว่าหอมอ่อนดีซึ่งคุณป้านั้นก็อยากจะหารายได้เสริมคุณป้านั้นก็ลองได้เปิกตามเน็ตดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างยุ้งยากไหม ซึ่งคุณป้านั้นศึกษาอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็ลองเอามาขายตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คุณป้านั้นขายมาเป็นเวลา 3 ปี

แล้วซึ่งคุณป้านั้นขายตามตลาดนัดและก็ขายได้เพราะว่ากลิ่นนั้นหอมไม่ฉุนมากและตอนนี้คุณป้านั้นได้ผสมกลิ่นน้ำหอมของป้าเองซึ่งเขานั้นมีกลิ่นที่คุณป้านั้นทำมีหลายกลิ่นอยู่ซึ่งนะตอนนี้คุณป้านั้นขายมีกลิ่น  ซากุระ มะนาว แคนตาลูป ลีลาวดี คลาสสิก ทิวลิป และกลิ่นดอกไม้ ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้ ซึ่งคุณป้านั้นขายในราคา 49 บาทต่อกระปุก ถ้าเป็นแบบรูปตุ๊กตานั้น 59 บาท  

ซึ่งสามารถขายตามตลาดนัด  เพราะว่าวันไหนนั้นขายดีก็ได้กำไรประมาณหลักพันแต่ถ้าวันไหนขายไม่ดีหักลบแล้วก็เหลืออยู่ สามร้อมถึงห้าร้อยนี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมสำหรับคนที่อยากหารายได้เอาไว้ขายในช่วงทีตนนั้นว่างจากงานประจำ 

ความสำคัญของการส่งออก

ความสำคัญของการส่งออกมีอะไรบ้าง

หากจะถามว่าหัวใจหลักของรายได้ในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วมาจากอะไรคงต้องยอมรับว่ารายได้ส่วนใหญ่ของประเทศเรานี้มาจากการส่งออกการส่งออกคือการแลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนทรัพยากรต่างๆเพราะในสถานที่แต่ละที่มีความเลื่อมอำนวยในการเพาะปลูกหรือว่าจะทำสินค้าได้

ไม่เหมือนกันเช่นบางประเทศที่มีอุณหภูมิที่ร้อนชื้นอย่างประเทศเรามีความเหมาะสมในการทำการเกษตรเป็นอย่างมากเช่นการเพาะปลูกพืชสวนการเลี้ยงสัตว์การทำไร่ แต่ก็มีบางอย่างที่เราจำเป็นต้องนำเข้ามาเหมือนกันนั่น

เป็นเพราะว่าเราไม่สามารถ ทำ ผลิต ปลูก หรือ เพาะเองได้ในประเทศไทยเราจึงจำเป็นต้องมีการนำเข้าและส่งออกเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้ากัน สมัยก่อนการแลกเปลี่ยนสินค้าการนี้ เป็นการขนส่งทางเรือส่วนใหญ่ทำให้ภูมิศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคือการที่มีพื้นที่ติดทะเลหรือแม่น้ำขนาดใหญ่จึงทำให้มีท่าเรือเกิดขึ้นมากมายในการรับส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ในปัจจุบันการส่งออกมีการพัฒนาเป็นอย่างมากเพราะในประเทศไทย

เรียกว่ามีความเชี่ยวชาญมากในการทำสินค้าทางการเกษตรเช่นการปลูกข้าวการทำยางพารา ไร่มันสำปะหลัง การปลูกอ้อยและพืชการเกษตรอีกมากมายที่ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศต้นๆของเอเชียในการกระจายสินค้า แต่เมื่อมีปัญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้ก็คือณปัจจุบันมีการแข็งตัวของค่าเงินบาททำให้ราคาของสินค้าเรามีราคาที่แพงมากยิ่งขึ้นทำให้นักลงทุนหรือว่าผู้ที่ซื้อต่างๆ

มองหาช่องทางใหม่ๆในการซื้อซึ่งประเทศข้างเคียงของเราเป็นประเทศที่กำลังเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก 1 คู่แข่งที่น่ากลัวที่เราต้องคอยจับตาอย่างใกล้ชิด เราสูญเสียอะไรบ้างในการที่ค่าเงินบาทแข็งตัวค่าเงินบาทแข็งตัวมีผลร้ายต่อการส่งออกเป็นอย่างมากนั่นเพราะว่าราคาของสินค้าเรามีราคาที่สูงมากยิ่งขึ้นบวกกับความเชื่อมั่นของเรา ทำให้เราอาจจะสูญเสียโอกาสในการต่อสู้ทางด้านราคา

จากนี้ไปเราคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่า สภาพในการ ส่งออกหรือนำเข้าของประเทศเราจะมีทิศทางไปทางไหน 

สำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจการส่งออก ควรจะศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเพราะว่ามีรายละเอียดมากมายของแต่ละประเทศกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตการส่งสินค้าต่างๆหรือแม้แต่การส่งสินค้าว่าจะจัดส่งทางไหนทางรถทางเรือเครื่องบิน หรือแม้แต่เรื่องภาษีการส่งออก ในปีนี้มี SME หน้าใหม่เกิดขึ้นมากมายจากการ ที่ทุกวันนี้ทุกอย่างถูกเชื่อมต่อกัน โดยอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ

ได้มากมายและสามารถสร้างผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองได้ทำการโปรโมทในช่องทางต่างๆทำให้สินค้าตัวเองเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศโดยที่ต้นทุนในปัจจุบันลดลงอย่างต่อเนื่องจึงทำให้มีปีหน้าใหม่สามารถเติบโตขึ้นได้