เชื่อมรถไฟจีน – ลาว ไทยพร้อมแค่ไหน

เชื่อมรถไฟจีน – ลาว  ส่วนความก้าวหน้าโครงการท่าบก ท่านาแล้ง เขตโลจิสติกส์นครหลวง เวียงจันทน์พื้นที่รวม 2000 ไร่ที่ตั้งอยู่บ้าน ดงโพสี เมือง hasselt นครหลวงเวียงจันทน์ 

ซึ่งอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 1 เพียง 1.5 กิโลเมตร จากการหารือร่วมกันระหว่างกรมการขนส่งทางรางกับผู้บริหารขนส่งเวียงจันทน์โลจิสติกส์พาร์ทจำกัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ได้มีการรายงานว่าโครงการท่าเรือบกได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเฟสแรกและปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟจากสถานีเวียงจันทน์ใต้ของรถไฟลาว- จีน ถึงท่าเรือบกท่านาแล้ง 

โดยมีระยะทางกว่า 2.8 กิโลเมตร และคิดว่าคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในปลายเดือนมีนาคม หรือต้นเดือนเมษายน 2565 ในอนาคตจะรองรับการเปลี่ยนถ่ายจากรถไฟไปขนาดทางจำนวน 1.435 เมตร และขนาดทาง 1 เมตร 

โดยจะมีการยกตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการบรรจุสินค้าไปสู่รถไฟอีกขบวนด้วยอุปกรณ์ pfister ทางนี้การขนส่งทางรางได้มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานรองรับการเปิดให้บริการรถไฟจีนลาวผ่านสะพานมิตรภาพเดิมในระยะเร่งด่วน 

นอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการเตรียมเพิ่มการขนส่งจาก 4 ขบวนเพิ่มเป็น 14 ขบวน จาก 12 แค่รเพิ่มมาเป็น 25 แค่ร ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดเตรียมสถานีหนองคายให้ดำเนินการเป็นจุดในการปล่อยสินค้าขาออกและในระยะยาวนั้น

สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่รวมไปถึงด้านสินค้าสถานีนาตาทาให้เป็นจุดตรวจปล่อยสินค้าระหว่างประเทศและสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าเพื่อเป็นการเชื่อมโยงทางรางรถไฟระหว่างไทยลาวและจีนแบบไร้รอยต่อ 

ดังนั้นความสำคัญของโครงการรถไฟจีนลาวยังไม่เพียงแค่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายโครงการคมนาคมระหว่างจีนกับชาติอาเซียนเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญในแง่ขอการสร้างเศรษฐกิจด้วย 

ทั้งในมิติของการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวฉะนั้นนอกจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วเรื่องของการแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่ยังคงเป็นอุปสรรคก็มีความสำคัญไม่แพ้กันและที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือ

การใช้ประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นประตูในการเชื่อมโยงการคมนาคมของทางรางรถไฟไทยลาวและจีนอย่างไร้รอยต่อเพื่อเป็นการเชื่อมระหว่างสามประเทศเข้าด้วยกันเพื่อเศรษฐกิจพื้นฐานที่ดีระหว่างประเทศไทยลาวแล้วก้ประเทศจีน

นอกจากนี้ยังสามารถที่จะขยายเศรษฐกิจออกไปได้อีกมากมายมหาศาลและยังสามารถที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศนั่นๆได้อีกด้วยและยังมีผลพลอยได้จากการที่มีการเชื่อมโยงรถไฟในครั้งนี้ ทั้งนี้อย่างไรก็ตามไทยจะต้องเร่งจัดสร้างทางรถไฟให้แล้วเสร็จเพื่อเศรษฐกิจที่กำลังจะรอวันเติบโตของด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและรวมไปถึงการท่องเที่ยวที่จะมีรายได้จากการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูมิภาคของเราได้อีกด้วย

 

สนับสนุนโดย.    ทางเข้า UFABET ภาษาไทย