กรมสรรพากรเปิดให้เชื่อม Open API ยกระดับธุรกรรมภาษีครบวงจร

    สำหรับในด้านของส่วนของกรมสรรพากร ในตอนนี้เขาก็มีการขยับขยายเข้าสู่โลก ดิจิตอลเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าในขณะนี้เขาขยับขยายให้มีการเชื่อม Open API จะเป็นการยกระดับธุรกรรมภาษีแบบครบวงจรเลยทีเดียวเรื่องนี้คุณอาคมเติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการสนับสนุนให้ผู้เสียภาษียื่นรายการแบบคำร้องคำขอหรือเอกสารอื่นใดตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การเปิด Open Application programming Interface ค่ะ

     หรือเราสามารถกรียกสั้นๆว่า Open API นะคะหรือการเชื่อมต่อจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งเพื่อให้ซ้อแบบภายนอกเดี๋ยวเข้าถึงแล้วก็อัพเดทข้อมูลนั้นได้เพื่ออำนวยความสะดวกรถขั้นตอนลดต้นทุนของผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีเพิ่มถึงยกระดับความยากง่ายในการในการประกอบธุรกิจเพิ่ม

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจที่จะต้องของประเทศและยังสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายเศรษฐกิจสนับสนุนภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

     ในขณะที่ท่านอธิบดีกรมสรรพากรนะคะคุณเอกนิตินิติทัณฑ์ประภาศท่านบอกว่ากรมสรรพากรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการทำธุรกรรมทางภาษีได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นจึงได้ออกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยื่นรายการแบบคำร้องคำขออื่นใดตามประมวลรัษฎากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดทำเอกสารหลักฐานในการดำเนินการทางภาษีอากรให้กับกรมสรรพากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร 

      หรือเลือกดำเนินการผ่านผู้ให้บริการซึ่งสามารถจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็นำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมสรรพากรผ่าน Open API สำหรับการยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรครั้งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่สนับสนุนให้การประกอบธุรกิจมีความง่ายสะดวกมากขึ้นลดต้นทุนในการเสียภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษีรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้เข้มแข็งนั้นเองค่ะ

   การเชื่อม Open API นั้นจะส่งผลทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของภาษีทุกอย่างนั้นสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและเป็นการเชื่อมต่อระบบดิจิตอลกับโลกการใช้งานปัจจุบันให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันและทำเข้าใจทำความรู้จักกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมีผลในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นเรื่องภาษีการขอส่วนลดหย่อนภาษีต่างๆเป็นต้น  

      อย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องของการเสียภาษีนั้นไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่ข้าราชการรวมถึงเจ้าของบริษัททั้งหลายต่างก็ต้องมีการเสียภาษีร่วมกันเรื่องเงินภาษีนั้นรัฐบาลก็จะเอามาทำการพัฒนาประเทศให้ประเทศไทยมีความยั่งยืนมีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งการยกระดับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับภาษีนี้ จะส่งผลต่อเงินที่จะนำมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างแน่นอน 

 

สนับสนุนโดย.  ufabet เว็บตรง